Baltikumvännernas samarbetsorganisation Litauiska samariterförbundet önskar hygienprodukter till sitt arbete med flyktingar från Ukraina. Kom in med dina produkter senast tisdag 8.11, till pastorskansli, eller sätt det utanför diakoidörren.