högmässa

Gudstjänster och samlingar

Gudstjänst firar vi tillsammans i Korsnäs kyrka varje söndag kl. 11. Ibland firar vi familjegudstjänst . Nattvard ingår i gudstjänsten första och tredje söndagen i månaden.

 

---------

Söndag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen. Första Mosebok 2:1-3 talar om vilan som något som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse. I Kyrkoårskalendern finns tema och texter för de olika söndagarna under kyrkoåret.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet - Tänk på att hålla vilodagen helig - påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.
 

 

Övriga samlingar

Andakter hålls också vid åldringshemmen på församlingens område, dvs Lärknäs, Annahemmet, Buketten och akut- och rehabiliteringsavdelningen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

YouTube-video

UNG MÄSSA

 

Den 20 februari kl.18 firar vi en Ung Mässa med tal och sång i Korsnäs kyrka. Efteråt blir det te och smörgås och samvaro i församlingshemmet

Vi återkommer med närmare information!

 

 

bön