kanin

Barn och familj

Församlingen vill finnas till för dig och din familj och stöda er i den kristna fostran. Grupper och klubbar finns för barn i olika åldrar och för föräldrar och barn tillsammans. Församlingen vill stöda barnets och familjens andliga utveckling och stöda parrelationen som föräldraresurs.

I vår verksamhet gör vi barnkonsekvensanalyser. Det gör vi för att förstå vad som är barnets bästa i ett sammanhang.

 

YouTube-video
dop

Många problem blir lättare att bära när du pratar om dem med någon annan. Ett konfidentiellt samtal med en yrkeskunnig person kan hjälpa till att lösa upp också de tuffa knutarna.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen