kanin

Barn och familj

Församlingen vill finnas till för dig och din familj och stöda er i den kristna fostran. Grupper och klubbar finns för barn i olika åldrar och för föräldrar och barn tillsammans. Församlingen vill stöda barnets och familjens andliga utveckling och stöda parrelationen som föräldraresurs.

I vår verksamhet gör vi barnkonsekvensanalyser. Det gör vi för att förstå vad som är barnets bästa i ett sammanhang.

 

YouTube-video
dop

Vi behöver mänskliga relationer. Det är bra att ta vara på dem.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen