Dop

Dopet är porten in i kyrkan. Den står öppen för alla, både för små barn och för vuxna. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns för dop.

När ett barn döps gläder vi oss över livets under och över det nya liv vi fått oss anförtrott. De flesta av oss känner oro för vad som väntar våra barn. Men vi får be, att Gud ska följa barnet hela livet, och veta, att löftet att Gud är med oss alla dagar till tidens slut, gäller.

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Kyrkan och församlingen firar och gläds över att en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen.

 

Barndop 

Att låta döpa sitt barn är ett sätt att visa kärlek. Dopet är glädje över det nya liv som Gud har skapat. Det är också ett tillfälle för släkt och vänner att markera stöd och gemenskap.
För att boka tid och lokal för dop i kyrkan kontaktar du pastorskansliet. Prästen kommer sedan att ta kontakt med dig och din familj för ett dopsamtal.

Under samtalet lär prästen känna familjen och får möjlighet att lyssna till alla de tankar som finns hos familjen kring tro, tvivel, dop, ansvar och livsmening. Tillsammans resonerar ni om dopets innebörder och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som ska hända.

Döpas som vuxen

Att döpas som vuxen

När man döps som vuxen har man oftast en tid innan dopet ett samtal om kristen tro med någon från församlingen. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill leva som kristen och att man vill tillhöra den kristna gemenskapen. Genom dopet blir man medlem i kyrkan.

Dopets betydelse

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
 
Matt 28: 18-20
YouTube-video
dop

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder.

Läs om att välja faddrar

Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Så här går dopet till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

YouTube-video