Välkomna på Kyrkans Barntimme i Taklax bönehus med Maggie Haga! Tisdagar fr.o.m. 31.01 2023  kl.18.00!