Välkomna på Kyrkans Barntimme i Taklax bönehus med Maggie Haga! Tisdagar fr.o.m. 31.01 2023  kl.18.00!

Söndagsskolan  hålls  i Församlingshemmet på söndagar  kl.11-12. Startar igen vecka 4,29.01, 2023.

Alla söndagar i Församlingshemmet förutom då vi har familjegudstjänster i kyrkan.

Välkomna med , önskar söndagsskollärarna Kristina, Hanna, Annika och hjälpledarna Matilda och Cecilia!

Också nya välkomna med !