Korsnäs pastorskansli

 

Du kan kontakta oss när du har frågor om, eller vill boka eller beställa
- tid för  släktforskning ( ti/to 9-12)
- dop

 -vigsel
- begravningar
- bokning av evenemang och utrymmen
- annonsering och information
- prenumeration av Kyrkpressen 
- gravplatsärenden och gravskötselavtal

 

Om du har ärende till präst, kantor eller diakon, ring:

Kyrkoherde , 044 410 1821
Kantor , 044 410 1824
Diakon , 044 410 1825

Om du har ärenden till församlingsmästare ring 044 410 1822 / 0444101832

Om du har ärende till ekonomichef ring 0444101820

 

 

 

Korsnäs församling
Pastorskansliet
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs

Tel. 044 410 1800
Epost. korsnas.pastorskansli@evl.fi

Kansliet öppet ti/to 9-12

 

 

Tag kontakt

Pastorskansli
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs

Öppet:

Tisdagar och torsdagar klockan 9-12,

juli enbart torsdagar.