Korsnäs pastorskansli

Du kan kontakta oss när du har frågor om, eller vill boka eller beställa ( ti/to 9-12)

  • Tid för släktforskning
  • Dop
  • Vigsel
  • Begravningar
  • Bokning av evenemang och utrymmen
  • Annonsering och information
  • Prenumeration av Kyrkpressen
  • Gravplatsärenden och gravskötselavtal

 

Om du har ärende till präst, kantor, diakon eller barn/ungdomsledare ring:

Kyrkoherde, 044-410 1821

Kantor, 044-410 1824

Diakon, 044-410 1825

Barn/ungdomsledare, 044-410 1823

 

Om du har ärenden till församlingsmästare ring 044-410 1832

Om du har ärende till ekonomichef ring 044-410 1820

 

 

 

Korsnäs församling
Pastorskansliet
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs

Tel. 044 410 1800
Epost. korsnas.pastorskansli@evl.fi

Kansliet öppet ti/to 9-12

 

 

Tag kontakt

Pastorskansli
Kyrkobyvägen 37
66200 Korsnäs

Öppet:

Tisdagar och torsdagar klockan 9-12,

juli enbart torsdagar.