Verksamheten startat vecka 5

Molpe bykyrka på Onsdagar 

Miniorer ( åk.1-3)ojämna veckor kl.13-14.30

Juniorer( åk.4-6)jämna veckor kl.14-15.30

 

Taklax bykyrka på Tisdagar

Miniorer(åk.1-3) ojämna veckor kl.13-14.30

Juniorer(åk.4-6) jämna veckor kl.14-15.30

 

Korsnäs

 

Junior ( åk.4-6) i Församlingshemmet,Torsdagar kl.14-15.30