Verksamheten startat vecka 5

Molpe bykyrka på Onsdagar 

Miniorer (Loungar åk.1-3)ojämna veckor kl.13-15

Juniorer(Vargungar åk.4-6)jämna veckor kl.14-16

 

Taklax bykyrka på Tisdagar

Miniorer(åk.1-3) ojämna veckor kl.14-16

Juniorer(åk.4-6) jämna veckor

 

Korsnäs

 

Junior (Vargungar, åk.4-6) i Församlingshemmet,Torsdagar kl.14-16