Ämbetsbevis och släktutredningar beställs av Kustens och Ålands centralregister, de skriver landsomfattande

ämbetsbetyg. Beställningen görs elektroniskt på adressen: www.beställämbetsbevis.fi

per telefon 040 759 1204 ( må-onsd 9-11.30 och 12.15-15.00)