Föräldra/barn klubb i församlingshemmet tisdagar mellan kl 10-12

Daglediga föräldrar och barn är välkomna till församlingshemmet tisdagar mellan kl 10-12, 

en liten matpeng på 2,50 / familj uppbäres för att täcka utgifterna för  smörgåsar och kaffe/te/saft

 

 

YouTube-video