Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat. Nästa församlingsval är 2022.

 

Medlemmar i Kyrkorådet 2023 - 2024 är:

Kyrkoherden, Carina Lagerström, Maj-Britt Vilén, Maj-Lis Häggblom, Johan Nynäs, Kristina Nordmyr och Ralf Rusk

 

Medlemmar i Kyrkofullmäktige 2023 - 2026 är:

Guy Kronqvist, Ralf Rusk, Carina Lagerström, Anna Granås, Birgitta Backholm, Håkan Häggblom, Mona Gullblom, Roger Lindholm, Vivan Vesterback, Tina Östling, Anita Ismark, Nenita Lassas, Katarina Wester-Bergman, Dage Stenbäck och Stefan Vestén.