Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Kyrkofullmäktige väljer att kyrkoråd som leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat. Nästa församlingsval är 2022.

 

Nuvarande medlemmar i Kyrkorådet är:

Carina Lagerström, Anna-Mi Björkqvist, Maj-Lis Häggblom, Leo Lillbåsk, Johan Nynäs, Maj-Britt Vilén och kh Janne Heikkilä

 

Nuvarande medlemmar i Kyrkofullmäktige är:

Birgitta Backholm, Kristina Nordmyr, Håkan Häggblom, Guy Kronqvist, Carina Lagerström

Roger Lindholm, Sture Södergran, Katarina Wester-Bergman, Martin Palmqvist, Ralf Rusk, Dage Stenbäck

Tina Östling, Anna Granås, Stefan Vestén och Britta Vikberg