Församlingens information 

Församlingens verksamhet, program och samlingar annonseras i Korsnäs Nytt . Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Församlingen prenumerar på Kyrkpressen till sina medlemmar. Om du vill beställa eller avbeställa Kyrkpressen  skall du ringa eller e-posta kansliet.

Telefon 0444101800 el korsnas.pastorskansli@evl.fi