konfirmation

 

För Dig som är ung! Konfirmation, läger, ungdomskvällar och hjälpledarskolning är några exempel på mötesplatser för ungdomar. För den som går och bär på något tungt finns präster och ungdomsarbetsledare eller diakon med tystnadsplikt att tala med.

Läger betyder gemenskap och vi växer tillsammans!

 

"Du vet väl om att du är värdefull,  att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du!"

Behöver Du någon att prata med?

Kontakta präst eller ungdomsarbetsledare ang. konfirmation. För information om övrig verksamhet som t.ex. ledarskolning, kontakta ungdomsarbetsledaren.

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

YouTube-video