DIAKONI hjälper och stöder

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Tf Diakon Birgitta Norrvik har mottagning enligt tidsbeställning, 044-4101825. 
Mathjälpen delar ut mat  som hämtats från affärer och skolkök fredagar mellan kl 8.30 och 9.00 i församlingens

pastorskansli.

 

Korsnäs församling har också avtal med Vasa sv församling gällande familjerådgivning .Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

Prästkrage

 När allt annat går under finns tre saker ändå kvar - tron, hoppet och kärleken - men störst av dem är kärleken.

YouTube-video
YouTube-video