DIAKONI hjälper och stöder

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakon Hanna Hofman har mottagning enligt tidsbeställning, 044-4101825. 

 

Korsnäs församling har också avtal med Vasa sv församling gällande familjerådgivning .Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Vi behöver mänskliga relationer. Det är bra att ta vara på dem.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen

Mathjälpen

Varje onsdagsmorgon kl. 08.30-09.00 delar församlingen ut den mat som fås från Sale, samt till viss del från Vasa mathjälp. Välkommen in! Vi bjuder på kaffe!

Ifall du inte kan komma på fredagsmornar går det även att ta kontakt med diakonHanna 044 4101825.

Hej!
Jag heter Hanna Hofman, och som diakon vill jag finnas till för just dig!
Hej! Jag heter Hanna Hofman och som diakon vill jag finnas till för just dig!

 När allt annat går under finns tre saker ändå kvar - tron, hoppet och kärleken - men störst av dem är kärleken.

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

YouTube-video
YouTube-video