DIAKONI hjälper och stöder

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakon Hanna Hofman har mottagning enligt tidsbeställning, 044-4101825. 

 

Korsnäs församling har också avtal med Vasa sv församling gällande familjerådgivning .Grunduppgiften för kyrkans familjerådgivning är att med hjälp av själavård och terapisamtal stöda och hjälpa vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser.

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende

Många problem blir lättare att bära när du pratar om dem med någon annan. Ett konfidentiellt samtal med en yrkeskunnig person kan hjälpa till att lösa upp också de tuffa knutarna.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen

Mathjälpen

Varje onsdagsmorgon kl. 08.30-09.00 delar församlingen ut den mat som fås från Sale, samt till viss del från Vasa mathjälp. Välkommen in! Vi bjuder på kaffe!

Ifall du inte kan komma på fredagsmornar går det även att ta kontakt med diakonHanna 044 4101825.

Hej!
Jag heter Hanna Hofman, och som diakon vill jag finnas till för just dig!
Hej! Jag heter Hanna Hofman och som diakon vill jag finnas till för just dig!

 När allt annat går under finns tre saker ändå kvar - tron, hoppet och kärleken - men störst av dem är kärleken.

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

YouTube-video
YouTube-video