Strandhyddan

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen , 66210 Molpe

Församlingens sommarsamlingslokal. Kan även hyras av utomstående, vänligen kontakta församlingens kansli för närmare information.
Toalett
Handikapp

Evenemang

on 13.7 kl. 18.00 -20.00

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Sommarsamlingar på Strandhyddan

De populära sommarsamlingarna på Strandhyddan är tillbaka varannan onsdag hela sommaren, kl. 18.00. Olika gästtalare, sång och musik, kaffeservering och Gemenskap! Gäst den 13.7 är familjen Tikum samt diakon Anne Bjurbäck och predikant Kristian Norrback från Malax.
on 27.7 kl. 18.00 -20.00

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Sommarsamlingar på Strandhyddan

De populära sommarsamlingarna på Strandhyddan är tillbaka varannan onsdag hela sommaren, kl. 18.00. Olika gästtalare, sång och musik, kaffeservering och Gemenskap! Gäst 27.7 är Frank Isaksson som underhåller med egen skriven musik, medryckande tal och glatt humör.
on 10.8 kl. 18.00 -20.00

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Sommarsamlingar på Strandhyddan

De populära sommarsamlingarna på Strandhyddan är tillbaka varannan onsdag hela sommaren, kl. 18.00. Olika gästtalare, sång och musik, kaffeservering och Gemenskap! Gäster 10.8 är: Lars Löfdahl predikant, systrarna Andtfolk sjunger och Deseré Granholm spelar.
on 24.8 kl. 18.00 -20.00

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Sommarsamlingar på Strandhyddan

De populära sommarsamlingarna på Strandhyddan är tillbaka varannan onsdag hela sommaren, kl. 18.00. Olika gästtalare, sång och musik, kaffeservering och Gemenskap! Gäster 24.8 är missionsledare Brita Jern, Gerby kvartetten sjunger och Anna Granås leder programmet.
on 7.9 kl. 18.00 -20.00

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Sommarsamlingar på Strandhyddan

De populära sommarsamlingarna på Strandhyddan är tillbaka varannan onsdag hela sommaren, kl. 18.00. Olika gästtalare, sång och musik, kaffeservering och Gemenskap! Gäster är mor och son: Mats Korsbäck och Gun Korsbäck-Orre, Erik Sepänaho och kantor Deseré Granholm.