Strandhyddan

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Församlingens sommarsamlingslokal. Kan även hyras av utomstående, vänligen kontakta församlingens kansli för närmare information.
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Toalett Toalett