Strandhyddan

Strandhyddan

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Församlingens sommarsamlingslokal. Kan även hyras av utomstående, vänligen kontakta församlingens kansli för närmare information.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Toalett Toalett