Strandhyddan

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Församlingens sommarsamlingslokal. Kan även hyras av utomstående, vänligen kontakta församlingens kansli för närmare information.
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Toalett Toalett

Evenemang

to 15.6 kl. 11.00 -16.00

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe

Träff för de som blivit änkor/änklingar under året

Träff för de som blivit änkor/änklingar under året