Strandhyddan

Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen , 66210 Molpe

Församlingens sommarsamlingslokal. Kan även hyras av utomstående, vänligen kontakta församlingens kansli för närmare information.
Toalett
Handikapp