Korsnäs Församlings begravningsplats

Strandvägen 4533 A, 66200 Korsnäs

Allmänheten har fritt tillträde till begravningsplatsen från början av maj till slutet av augusti mellan kl 7.00 och 22.30, under de övriga årstiderna på dygnets ljusa tid.

Under särskilda högtider, t.ex. på alla helgons dag, julen och nyårsdagen samt aftonen före dessa, samt från skärtorsdagen till påskdagen är begravningsplatsen öppen för allmänheten hela dygnet.


Inva-ramp delvis cementerade gångar för lättare framkomlighet, egna redskap medtas för skötsel av gravarna.

Information från förvaltningen av begravningsplatsen

Korsnäs Församling har inlett arbetet med att gå igenom samtliga gravplatser, för att få fram korrekta uppgifter angående anhöriga, gravrättstider och sådant. Våra äldsta gravplatser är från mitten av 1800 talet, och detta i sig medför att flera släktled har passerat sedan de första blev begravda. Det är ofta barn-barn och äver barn-barns-barn som nu står som närmast anhörig till dessa gravar. Brev har sänts ut till sådana gravar som det hittats släktingar till, övriga märks ut vid själva graven.

När en begravning sker väljer de anhöriga om de skall köpa gravrätten för 25 eller 50 år och efter att den gått ut kan de anhöriga välja om de önskar förlänga gravrätten eller återlämna gravrätten till församlingen, och då avlägsnas stenen från begravningsplatsen

 

 

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett