Korsnäs Församlings begravningsplats

Strandvägen 4533 A, 66200 Korsnäs

Allmänheten har fritt tillträde till begravningsplatsen från början av maj till slutet av augusti mellan kl 7.00 och 22.30, under de övriga årstiderna på dygnets ljusa tid.

Under särskilda högtider, t.ex. på alla helgons dag, julen och nyårsdagen samt aftonen före dessa, samt från skärtorsdagen till påskdagen är begravningsplatsen öppen för allmänheten hela dygnet.


invaramp delvis cementerade gångar för lättare framkomlighet, egna redskap medtas för skötsel av gravarna.

Korsnäs Församlings begravningsplats

Information från förvaltningen av begravningsplatsen

Korsnäs Församling har inlett arbetet med att gå igenom samtliga gravplatser på begravningsplatsen i Korsnäs  för att få fram korrekta uppgifter angående anhöriga, gravrättstider och dylikt. Våra äldsta gravplatser är från mitten av 1800 talet och detta i sig medför att flera släktled har passerat sedan de första blev begravda och det är ofta barn-barn och även barn-barns-barn som nu står som närmast anhörig till dessa gravar. Brev sänds ut till sådana gravar som det hittas släktingar till övriga märks ut vid själva graven.

När en begravning sker väljer de anhöriga om de skall köpa gravrätten för 25 eller 50 år och efter att den tiden gått ut kan de anhöriga välja om de önskar förlänga gravrätten eller återlämna den till församlingen, själva gravstenen ägs av de anhöriga och ifall om de anhöriga önskar återlämna gravrätten till församlingen avlägsnas stenen från begravningsplatsen.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett