Korsnäs Församlings begravningsplats

Strandvägen 4533 A , 66200 Korsnäs

Allmänheten har fritt tillträde till begravningsplatsen från början av maj till slutet av augusti mellan kl 7.00 och 22.30, under de övriga årstiderna på dygnets ljusa tid.

Under särskilda högtider, t.ex. på alla helgons dag, julen och nyårsdagen samt aftonen före dessa, samt från skärtorsdagen till påskdagen är begravningsplatsen öppen för allmänheten hela dygnet.


Korsnäs Församlings begravningsplats

invaramp delvis cementerade gångar för lättare framkomlighet, egna redskap medtas för skötsel av gravarna.

Parkering
Toalett
Handikapp