Sång och musik

Musiken i församling vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ibland någon av våra körer.

Du som tycker om att sjunga. Välkommen med i någon av församlingens körer.

 

Barnkören riktar sig till barn i lågstadieåldern

Silversisters är sånggruppen som uppträder vid olika tillställningar som ordnas dagtid.

Kyrkokören sjunger i kyrkan vid större högtider

 

 

YouTube-video