PARKARBETARE TILL BEGRAVNINGSPLAN/FÖRSAMLINGSHEM

Vill du komma och sommar-jobba  hos oss ?

Det handlar främst om gräsklippning och  gräsröjning men även om  annat utearbete ss 

ogräsrensning och krattande av grusgångar och dylikt.

Även städning och underhåll av fastigheter kan ingå i ditt arbete.

Du bör helst var född 2005 eller tidigare och kunna arbeta självständigt.  Maila i så fall oss och

uppge under vilken tid du kan arbeta och om du eventuellt har arbetat tidigare

med motsvarande arbete. För mera information ring Christina på telefon 044-4101820.

Din ansökan sänder du till :  korsnas.pastorskansli@evl.fi senast 28.2.2022