Begravning

Ett dödsfall är en händelse som påverkar oss starkt, kanske på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Sorgen måste både få tid och ta kraft, men samtidigt är det en rad praktiska frågor som måste hanteras. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, kantor och begravningsbyrån.

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Församlingen kan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Jordfästningen finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till jordfästning med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

 

Jordfästningen
När någon dött tar de anhöriga kontakt till pastorskansliet eller begravningsbyrån, genom besök eller per telefon.
Man bokar jordfästningsdag och platsen för jordfästning och eventuell minnesstund.
Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden bokas också  på kansliet. Senare tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal. Då kan de anhöriga samtala om allt som hör samman med dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Man kan också kontakta kantor för att diskutera musik vid jordfästningen och minnesstunden.
På kansliet väljer de anhöriga gravplats.

Jordfästningar hålls vanligtvis i kyrkan, men kan också hållas i församlingshemmet, kapellen vid sjukhusen eller vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet i Korsnäs eller annan valfri plats.

Om minnesstunden hålls i församlingens lokaler ska de anhöriga kontakta kansliet för att boka utrymmet.


Själaringning
När någon har avlidit kan de anhöriga begära att man ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringningÖppna länk i ny flik. Själaringningen hålls vanligtvis den första vardagen efter dödsfallet kl nio.


Tacksägelse
Söndagen efter jordfästningen håller vi Tacksägelse för den avlidna i gudstjänsten.


Ljuständning

På Alla helgons dag hålls en Minnesgudstjänst i kyrkan och ljus tänds för alla de församlingsbor som avlidit under året.

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret. Allhelgonahelgen skapades ursprungligen under tidig medeltid för alla de helgon som inte hade en egen dag i almanackan.

 

 

 

 

savtaÖppna länk i ny flik

Har du drabbats av sorg? Känner du att dina vänner eller närstående inte riktigt förstår eller räcker till just nu? Då kan en sorgegrupp vara något för dig.

  • Korsnäs församling ordnar sorgegrupper  för den som förlorat en nära anhörig.
  • En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger och leds av en diakon och en präst.
  • I gruppen finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​
  • Att vara med i en sorgegrupp är gratis.

 

begravning

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris