Skriftskola och konfirmation

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

Varje år hålls skriftskola där församlingens unga medlemmar lär sig om kyrkans gemensamma tro och kommer mera in i församlingens gemenskap. I Korsnäs har vi regeln att man kan bli konfirmerad tidigast det år då man fyller 15. Eftersom konfirmationen brukar ordnas i juni, och skriftskolan startar föregående höst, betyder det att du kan börja i skriftskolan det år då du fyller 14. Skriftskolan i Korsnäs brukar starta på Mikaelidagen (eller närmast följande söndag). 

Skriftskolan följer lutherska kyrkans läroplan (2001) och omfattar 80 timmar. Vi brukar genomföra den med cirka 20 timmar deltagande i gudstjänster och andra tillfällen, 40 timmar lektioner under vintern, och 20 timmar undervisning på läger i juni. Genomgången skriftskola antecknas i medlemsregistret. Enskild skriftskola kan ordnas vid behov.

Konfirmationen är en särskild gudstjänst, som man kan delta i efter att ha gått skriftskolan. Konfirmanderna bekänner sig till kyrkans tro, blir välsignade och får rätt att självständigt delta i nattvarden.

Nattvarden har varje konfirmerad medlem rätt att delta i. Men också barn som har undervisats om nattvardens betydelse får delta tillsammans med sina föräldrar. Konfirmander kan också delta tillsammans med sin konfirmandlärare.

Skriftskola, konfirmation och nattvard är alltså skilda saker, men de hör ihop så här:

  • Skriftskola behövs för konfirmationen.
  • Skriftskola krävs av både brud och brudgum för kyrklig vigsel .
  • Konfirmationen ger rätt att självständigt delta i nattvarden.
  • Konfirmationen behövs för att få vara fadder när någon döps.
  • Konfirmationen krävs för att få vara valbar i församlingsval (däremot har alla 16 år fyllda medlemmar rösträtt i församlingsval)

 

 

Välkommen till skriftskolan i Korsnäs församling!

Vid konfirmationen får du Guds välsignelse. Välsignelsen som prästen uttalar är en påminnelse om att Gud vill vara med dig hela livet. Du i din tur bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Läs om vad konfirmation innebär

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation