Korsnäs kyrka

Kyrka

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Kyrkan är öppen för besök sommartid kl. 9-16 och övriga tider enligt överenskommelse, tel. 044-4101800.

Kyrkan är byggd år 1831 i nyklassisk stil.  Den är ljus och rymlig och har harmoniska proportioner. Altarets placering avviker från det vanliga. Det finns nästan mitt i kyrkan och altartavlan går runt det inre hörnet. 

Från 1600-talskyrkan finns det en hel del synliga minnen i den nuvarande kyrkan, t.ex. delarna från läktar- och altarskranket som är upphängda på kyrkväggarna. I sakristian förvaras resterna av predikstolen och en dörr från den kyrkan. De ståtligaste takkronorna och lampetterna, liksom nattvardskärlen, skaffades på 1750-talet till den kyrkan.

Klockstapeln är från år 1747, men fick sitt nuvarande nyklassiska utseende omkring år 1860.

Kyrklig verksamhet har funnits i Korsnäs sedan medeltiden. På församlingens stämpel står årtalet 1442, det år då Korsnäs första gången nämns i en urkund. Möjligen har Korsnäs avskilts i slutet av 1400-talet som kapell under Närpes. Dateringen stöder sig på kyrkliga föremål och arkeologiska fynd. Korsnäs blev en egen församling 1891.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering

Evenemang

sö 3.3 kl. 11.00 -12.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Högmässa

Högmässa
sö 10.3 kl. 18.00 -19.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Kvällsmässa

Kvällsmässa
sö 17.3 kl. 11.00 -12.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.3 kl. 11.00 -12.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Barnvänlig Gudstjänst

Barnvänlig gudstjänst
to 28.3 kl. 18.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Skärtorsdag nattvard

Skärtorsdag nattvard
fr 29.3 kl. 11.00 -12.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

sö 31.3 kl. 11.00 -12.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Högmässa

Högmässa
sö 31.3 kl. 11.00

Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs

Påskdagen högmässa

Påskdagen, högmässa