Ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning

Pastorskansliet

I arkivet förvaras församlingens gamla kyrkböcker från år 1667, som digitaliserades 2013.

I oktober 2004 övergick vi från manuell kyrkbokföring till kyrkbokföring på dator. Kyrkbokföringen övergick i början av 2012 till användning av kyrkans gemensamma medlemsregistersystem Kirjuri.

From 1.6.2020 sköter Kustens och Ålands centralregister om församlingens medlemsuppdateringar. De sköter även om ämbetsbevis,släktutredningar och hindersprövningar.

De kan nås på telefon: 040-7591204, epost: crkr@evl.fi eller via deras hemsida: www.pedersorenejdensforsamlingar.fi/kontakt/centralregistret

 

Släktforskning

Är du intresserad av att börja släktforska? Börja då med att fråga ut släktingarna, så att du får en bra grund att gå vidare på. Det du behöver veta om tidigare generationer är förstås namn, födelsedatum och -ort, sen är det ett plus om du får veta dödsdatum och var de bodde när de dog. Finns det foton, brev och annat material om personen är det också värdefullt information.

Sen finns det en uppsjö av olika vägar att gå vidare.

  • Kyrkböckerna, som delvis finns tillgängliga på olika digitala arkiv via internet. 
  • Du kan släktforska med hjälp av mikrofilmer hos de församlingar som tillhandahåller släktforskningsrum.
  • Gravgårdarna. Finns det fortfarande någon grav kvar? Var finns den?
  • Internet. Googla ”släktforskning” så hittar du massor med information, länkar, släktforskningsprogram, emigrantforskning mm.
  • Kurser. Det finns via olika lokala arrangörer, t.ex medborgarinstitut eller liknande, kurser i hur man släktforskar. Före du börjar släktforska kan det vara bra att känna till hur arkiven är uppbyggda och vad du kan hitta där.

 

Magistraterna

Magistraterna utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna ansvarar för befolkningsdatasystemet, förmynderskapsärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen.

De övriga uppgifterna utgörs av prövning av hinder mot äktenskap, namnändringar och fastställelse av delägarförteckningar i bouppteckningsinstrument. En häradsskrivare vid en magistrat fungerar som vigselförrättare, notarius publicus och offentligt köpvittne.

I Finland finns 9 magistrater med sammanlagt 39 verksamhetsställen. Statens ämbetsverk på Åland sköter magistratens uppgifter på Åland.

 

En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik

Automatiskt genererad beskrivningÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

 

 

Befolkningsregistercentralen

 

En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik

Automatiskt genererad beskrivningÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

 

 

Övriga kontaktppgifter:

Släktforskning i Finland »Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Församlingarna i Finland »Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Arkivverket »Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Rötter - Sveriges Släktforskarförbund »Öppna länk i ny flik