Begravningsavgifter för år 2023-2024

 

Gravplats:                     För kommuninvånare           Icke kommuninvånare

  • Kistgrav 25 år            125 euro                               210 euro
  • Kistgrav 50 år             250 euro                              420 euro
  • Urna 50 år                  120 euro                               210 euro

 

Gravgrävning:

  • Grav                              510 euro                               510 euro
  • Urna/sommar              110 euro                              110 euro
  • Urna/vinter                  220 euro                              220 euro

 

Avgifter i minneslund

  • Askgravplats                100 euro                              100 euro
  • Asknedsättning            100 euro                             100 euro

Gravarnas skötsel

Efter en begravning är det på anhörigas ansvar att plocka bort kransarna från graven och skotta bort sandbädden. Sandbädden kan vara kvar en tid efteråt, då graven med tiden sjunker ihop. En jordhop och en sandhop finns tillgängliga på parkeringen invid begravningsplatsen. Dit kan sanden föras och därifrån jord kan tas till gravplatsen och blombädden.

Vart efter graven sjunker ihop för anhöriga jord från jordhopen och sår in gräs. 

Gräsfrön finns att fås från servicehuset dagtid (8-16).
Redskap finns vid jord- och sandhopen.
 

 

Behöver ni hjälp med lutande gravstenar

Gravstenar som lutar utgör en risk för både besökare och personal på begravningsplatserna. På Korsnäs församlings begravningsplats hör det till de anhöriga att rikta/lyfta gravstenarna.