Begravningskostnader

Gravarnas skötsel

Gravarna och gravstenarna på våra begravningsplatser innehas av anhöriga och att gravplatsen och stenen vårdas och hålls snygg är på anhörigas ansvar.

 

Efter en begravning är det på anhörigas ansvar att plocka bort kransarna från graven och skotta bort sandbädden. Sandbädden kan vara kvar en tid efteråt, då graven med tiden sjunker ihop. En jordhop och en sandhop finns tillgängliga på parkeringen invid begravningsplatsen, dit sanden kan föras och därifrån jord kan tas till gravplaten och blombädden.

 

Gräsfrön finns att fås från servicehuset dagtid (8-16).
Redskap finns vid jord- och sandhopen.

 

Vart efter graven sjunker ihop för anhöriga jord från jordhopen och sår in gräs. 

 

Behöver ni hjälp med lutande gravstenar

Gravstenar som lutar utgör en risk för både besökare och personal på begravningsplatserna. På Korsnäs församlings begravningsplats hör det till de anhöriga att rikta/lyfta gravstenarna.

 

Blomma
 

Korsnäs församlings gravplats:

Strandvägen 4533 A

 

Begravningskostnader

För gravplats debiteras avgift om den inte erlagts tidigare. En avgift för grävning och återställande av graven efter begravningen uppbärs också.

För minnesstund i församlingshemmet uppbärs hyra.

 

Avgifter från 1.1.2020

Gravplats, kista  25 år                                                                                      86  €

Gravplats kista  25 år (icke kommun medlem)                                              205  €

Gravplats kista  50 år                                                                                    241  €

Gravplats kista  50 år ( icke kommun medlem)                                             410  €

Gravplats, urna  50 år                                                                                    115  €

Gravplats, urna (icke kommun medlem)                                                       205  €

Urn gravplats i minneslund                                                                              60  €

Urn gravplats i minneslund (icke kommun medlem)                                     100  €

Gravöppning/fyllning, kista                                                                             351 €

Gravöppning/fyllning,kista ( icke kommun medlem)                                       410 €

Gravöppning/fyllning, urna                                                                               76 €

Gravöppning/fyllning, urna ( icke kommun medlem)                                     136  €

Urnnedläggning i minneslund                                                                          60  €

Urnnedläggning i minneslund ( icke kommun medlem )                               100  €

Hyra, församlingshem                                                                                     91  €

Hyra, församlingshem (medlem av annan församling)                                 106   €

Hyra, församlingshem ( icke kyrkskriven )                                                     151  €

Hyra, kylrum ( icke församlingsmedlem )                                                        12  € / dygn                                            

Hyra, vita tygdukar/st (duktvätt)                                                                        7  € /  st