Begravningskostnader

Gravarnas skötsel

Gravarna och gravstenarna på våra begravningsplatser innehas av anhöriga och att gravplatsen och stenen vårdas och hålls snygg är på anhörigas ansvar.

 

Efter en begravning är det på anhörigas ansvar att plocka bort kransarna från graven och skotta bort sandbädden. Sandbädden kan vara kvar en tid efteråt, då graven med tiden sjunker ihop. En jordhop och en sandhop finns tillgängliga på parkeringen invid begravningsplatsen, dit sanden kan föras och därifrån jord kan tas till gravplaten och blombädden.

 

Gräsfrön finns att fås från servicehuset dagtid (8-16).
Redskap finns vid jord- och sandhopen.

 

Vart efter graven sjunker ihop för anhöriga jord från jordhopen och sår in gräs. 

 

Behöver ni hjälp med lutande gravstenar

Gravstenar som lutar utgör en risk för både besökare och personal på begravningsplatserna. På Korsnäs församlings begravningsplats hör det till de anhöriga att rikta/lyfta gravstenarna.

 

Blomma
 
 

Korsnäs församlings gravplats:

Strandvägen 4533 A

 

Begravningskostnader

För gravplats debiteras avgift om den inte erlagts tidigare. En avgift för grävning och återställande av graven efter begravningen uppbärs också.

För minnesstund i församlingshemmet uppbärs hyra.

 

 

 

Information från förvaltningen av begravningsplatsen

Korsnäs Församling har inlett arbetet med att gå igenom samtliga gravplatser på begravningsplatsen i Korsnäs  för att få fram korrekta uppgifter angående anhöriga, gravrättstider och dylikt. Våra äldsta gravplatser är från mitten av 1800 talet och detta i sig medför att flera släktled har passerat sedan de första blev begravda och det är ofta barn-barn och även barn-barns-barn som nu står som närmast anhörig till dessa gravar. Brev sänds ut till sådana gravar som det hittas släktingar till övriga märks ut vid själva graven.

När en begravning sker väljer de anhöriga om de skall köpa gravrätten för 25 eller 50 år och efter att den tiden gått ut kan de anhöriga välja om de önskar förlänga gravrätten eller återlämna den till församlingen, själva gravstenen ägs av de anhöriga och ifall om de anhöriga önskar återlämna gravrätten till församlingen avlägsnas stenen från begravningsplatsen.