Bönegrupp för alla som önskar träffas till gemensam bön ordnas i församlingshemmet tillsammans

med församlingens diakon