Bönegrupp för alla som önskar träffas till gemensam bön ordnas i församlingshemmet tillsammans med församlingens diakon.