Vårt stift fyller 100

År 2023 firar Borgå stift 100 år. "Tillsammanskraft" är ett av de bärande orden i födelsedagsfirandet som pågår under hela året.

Jubileumsåret är en historisk händelse som förenar alla församlingar i det geografiskt spridda svenskspråkiga stiftet. Borgå stift sträcker sig från Lovisa i öster till Eckerö i väster, Hangö i söder och Karleby i norr. 45 församlingar med sammanlagt cirka 225 000 medlemmar bildar stiftet. Under 2023 firar vi rikedomen i mångfalden och styrkan i gemenskapen.

Läs mer om stiftet och firandet på jubileumssidorna