Begravning

Ett dödsfall är en händelse som påverkar oss starkt, kanske på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Sorgen måste både få tid och ta kraft, men samtidigt är det en rad praktiska frågor som måste hanteras. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, kantor och begravningsbyrån.

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Församlingen kan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Jordfästningen finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till jordfästning med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

 

Jordfästningen
När någon dött tar de anhöriga kontakt till pastorskansliet eller begravningsbyrån, genom besök eller per telefon.
Man bokar jordfästningsdag och platsen för jordfästning och eventuell minnesstund.
Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden bokas också  på kansliet. Senare tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal. Då kan de anhöriga samtala om allt som hör samman med dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Man kan också kontakta kantor för att diskutera musik vid jordfästningen och minnesstunden.
På kansliet väljer de anhöriga gravplats.

Jordfästningar hålls vanligtvis i kyrkan, men kan också hållas i församlingshemmet, kapellen vid sjukhusen eller vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet i Korsnäs eller annan valfri plats.

Om minnesstunden hålls i församlingens lokaler ska de anhöriga kontakta kansliet för att boka utrymmet.


Själaringning
När någon har avlidit kan de anhöriga begära att man ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning. Själaringningen hålls vanligtvis den första vardagen efter dödsfallet kl nio.


Tacksägelse
Söndagen efter jordfästningen håller vi Tacksägelse för den avlidna i gudstjänsten.


Ljuständning

På Alla helgons dag hålls en Minnesgudstjänst i kyrkan och ljus tänds för alla de församlingsbor som avlidit under året.

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret. Allhelgonahelgen skapades ursprungligen under tidig medeltid för alla de helgon som inte hade en egen dag i almanackan.

 

 

 

 

savta

Har du drabbats av sorg? Känner du att dina vänner eller närstående inte riktigt förstår eller räcker till just nu? Då kan en sorgegrupp vara något för dig.

  • Korsnäs församling ordnar sorgegrupper  för den som förlorat en nära anhörig.
  • En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger och leds av en diakon och en präst.
  • I gruppen finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​
  • Att vara med i en sorgegrupp är gratis.

 

begravning