Vigsel

Vigsel är fest! Ett minne för livet. Kärleken till en annan människa kan kännas som att snudda vid något himmelskt.

 

Att säga Ja till kärleken!

”Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig…”

Att gifta sig är en av de viktigaste händelserna i livet. En vigsel kan se ut på många olika sätt. Stort eller litet, det avgör ni.

Varje år svarar många brudpar ja på prästens frågor. Sedan avger de sina löften, där de uttrycker viljan att älska varandra i nöd och lust. Det är vad en kyrklig vigsel handlar om: Att frivilligt gå in i en livslång gemenskap. Att lova varandra att göra allt för att den ska hålla. Och sist men inte minst: Att få ta emot Guds välsignelse över sitt äktenskap.

En kyrklig vigsel är mer än ett juridiskt avtal. Den är en stund av helighet. Paret ger varandra ett löfte inför Gud, och ber om beskydd och styrka. Gud i sin tur lovar att för alltid vara med i relationen för att hjälpa och ge kraft. Och nog behövs det både hjälp och krafttillskott ibland, när lyckoruset blir vardagsbrus. Det kan nog de flesta som varit gifta ett tag bekräfta.

Välkommen att kontakta oss för ett vigselsamtal!

 

Vad som krävs

För kyrklig vigsel måste åtminstone den ena av de blivande makarna vara konfirmerad och tillhöra en evangelisk luthersk församling medan den andra kan tillhöra ett annat kristet samfund. I annat fall är en kyrklig välsignelse av brudparet möjlig. I sådana fall föregås välsignelsen av borgerlig vigsel.

Hindersprövningen görs antingen via hindersprovning.fi / hindersprövning.fi eller vid pastorskansliet eller magistraten.
Ta i god tid kontakt till pastorskansliet för att boka kyrka. Vigseln behöver inte ske i en kyrka utan vigseln kan ske var som helst till exempel i hemmet, på stranden eller på en annan valfri plats.
Före vigseln kontaktar prästen brudparet för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan även träffar kantorn för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

Det behövs också två vittnen vid vigseln.
Vid kyrklig vigsel är präst, kantor och kyrka gratis.
Hemliga kyrkliga vigslar kan också bokas.

Tro, hopp och kärlek

Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4--7, 13)
 
brudrya