Högmässa. Fest för de för 50 år, 51 år och 52 år sedan konfirmerade

sö 21.8 kl. 11.00
Välkommen på 50-år konfirmandträff!

Korsnäs kyrka

Högmässa och fest för 50 års konfirmandträff för de som blev konfirmerade 1970, 1971 och 1972. Anmälan per e-post till hanna.hofman@evl.fi. Bekräftas efter 8.8. Senast en vecka före, dvs. 12.8.

Högmässa och fest för de som blev konfirmerade år 1970, 1971 och 1972.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik