skolgudstjänst

lö 4.6 kl. 10.00

Korsnäs kyrka

Skolgudstjänst

skolgudstjänst för Korsnäs,Taklax och Molpe skola

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar