Rörelseglädje i församlingshemmet

on 8.12 kl. 10.00
Annat utrymme

Gymnastik och andakt och kaffe i samarbete med Folkhälsan i Korsnäs r.f.

Gymnastik och andakt och kaffe i samarbete med Folkhälsan i Korsnäs r.f.