I församlingens lokaler

må 29.11 kl. 13.00
Annat utrymme

Samling, frivilligt handarbete, kaffe

Samling, frivilligt handarbete, kaffe