Matutdelning

fr 8.1 kl. 08.30
Annat utrymme

Matutdelning

Är du i behov av extra hjälp finns det mathjälp att få från församlingen. Vi får mat som passerat bäst före datum från Sale som vi delar ut.