Högmässa

sö 20.9 kl. 11.00 - 12.00
Korsnäs kyrka

Välkommen att fira högmässa tillsammans med Guy Kronqvist, Kjell Lolax och Frank Hydén

Välkommen att fira högmässa tillsammans med Guy Kronqvist, Kjell Lolax
och Frank Hydén