Gudstjänst

sö 13.9 kl. 11.00 - 12.00
Korsnäs kyrka

Vi firar gudstjänst tillsammans med kyrkoherde Janne Heikkilä, kantor Deseré Granholm och församlingsmästare Matias Nylund, välkommen !

Vi firar gudstjänst tillsammans med kyrkoherde Janne Heikkilä, kantor Deseré Granholm och församlingsmästare Matias Nylund, välkommen !