Temagudstjänst utomhus

sö 9.8 kl. 11.00 - sö 9.8 kl. 12.00
Museiområdet

Temagudstjänst utomhus

Välkommen att fira temagudstjänst tillsammans med Guy Kronqvist och Desere Granqvist vid museiområdet. Sångprogram och kyrkkaffe efteråt.