Gudstjänst

sö 12.7 kl. 18.00 - 19.00
Korsnäs kyrka

Gudstjänst

Välkommen  att fira kvällsgudstjänt tillsammans med kyrkoherde Janne Heikkilä,

kantor Heidi Blomqvist samt församlingsmästare Matias Nylund