Gudstjänst

sö 28.6 kl. 10.00 - 11.00
Korsnäs kyrka

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med kyrkoherde Janne Heikkilä,
kantor Heidi Blomqvist samt församlingsmästare Matias Nylund.