Gudstjänst

sö 21.6 kl. 19.00 - 20.00
Molpe bykyrka

Kvällsgudstjänst

Välkommen att fira kvällsgudstjänst i Molpe tillsammans med kyrkoherde Janne Heikkilä och 

kantor Kjell Lolax