Gudstjänst

lö 20.6 kl. 10.00 – 11.00

Korsnäs kyrka

Gudstjänst

Välkommen på med på midsommardagens gudstjänst , vi firar den tillsammans med

kyrkoherde Janne Heikkilä, kantor Kjell Lolax samt församlingsmästare Matias Nylund