Gudstjänsten bandas

fr 10.4 kl. 11.00 - 12.00

Långfredagens gudstjänst bandas och finns tillgänglig via församlingens hemsida

 

Långfredagens gudstjänst bandas och finns tillgänglig via församlingens hemsida