Gudstjänsten bandas

to 9.4 kl. 18.00 – 19.00

Skärtorsdagens gudstjänst bandas och läggs ut via församlingens hemsida

Skärtorsdagens gudstjänst bandas och läggs ut via församlingens hemsida