Mathjälp

fr 27.3 kl. 08.30 - fr 27.3 kl. 09.00
Församlingshemmet

Mathjälpen fredagar kl 8.30

Mathjälpen delar ut mat som hämtats från affärer i församlingens

kansli fredag kl 8.30