Gudstjänsten sänds enbart via internet

sö 22.3 kl. 11.00 - 12.00

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans med Guy Kronqvist