Mathjälp

fr 13.3 kl. 8.30 – 9.00

Församlingshemmet

Mathjälpen fredagar kl 8.30

Mathjälpen delar ut mat som hämtats från affärer i församlingens

kansli fredag kl 8.30