Gudstjänst

sö 8.3 kl. 11.00 - 12.00
Korsnäs kyrka

Gudstjänst

Vi firar söndagens gudstjänst tillsammans med Janne, Desere och Matias samt gästpredikant Tomas Gäddnäs från LFF, varmt välkommen !