Gudstjänst

sö 23.2 kl. 11.00 - 12.00
Korsnäs kyrka

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans med Guy Kronqvist, Kjell Lolax

och församlingsmästare Mattias Nylund.

Varmt välkommen !