Högmässa

sö 19.1 kl. 11.00 - 12.00
Korsnäs kyrka

gudstjänst

Högmässa i Kyrkan med Janne Heikkilä som kyrkoherde och predikant,

Kjell Lolax som kantor.