Konfirmandsamling

on 15.1 kl. 18.00 - 20.00

kyrkoherde Janne Heikkilä och barn/ungdomsledare Jan-Ola Granholm

årets konfirmanders månads sammankomst