Mathjälp

fr 10.1 kl. 8.30 – 10.00

Församlingshemmet

Mathjälpen fredagar kl 8.30

Mathjälpen delar ut mat som hämtats från affärer i församlingens

kansli fredag kl 8.30