Högmässa

sö 5.1 kl. 11.00 - 12.00
Korsnäs kyrka

Liturg Guy Kronqvist Kantor Desére Granholm

Högmässa kl 11.00